Tunkelon Isotalon Perinnepitojen esitelmät vuodesta 2008: 

 

2017

Helsingin Yliopiston almanakkatoimiston johtaja, nimistöntutkimuksen dosentti FT Minna Saarelma-Paukkala: "Suometar ja Sisu - etunimet itsenäisyyden ajan Suomessa". Suometar on peräisin 1800-luvun kansallisaatteen heräämisen ajoilta, Sisu sai nimipäivän almanakkaan vasta 2000-luvulla.

2016

Professori Pekka Laaksonen:"I.K.Inhan jäljillä Vienan Karjalassa".  Laaksonen on kirjoittanut esipuheen vuonna 1911 ilmestyneen Kalevalan laulumailta -teoksen 3. painokseensekä Inhan syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistuun 4. painokseen. Pekka Laaksonen on toiminut Kalevala-seuran sekä SKS:n kansanrunousarkiston johtajana.

2015

FT Seppo Knuuttila:"Elämä taiteena - ITE-taide ja luovat teot". Itäsuomen yliopiston perinteentutkimuksen emeritusprofessori, Suomalaisen kirjallisuuden seuran esimies Seppo Knuuttila on toimittanut mm. lukuisia kulttuurikustantamo Maahengen ITE-taidetta käsitteleviä julkaisuja vuodesta 2003. "ITE-taide on oman aikamme kansantaidetta, jolle on leimallista tekijän arjesta kumpuava omaperäinen luovuus."

2014

FM Leena Lindqvist:"Eero Järnefelt, kansallinen kosmopoliitti" . Suomen taiteen kultakauden mestarin Eero Järnefeltin (1863-1937) syntymän 150-vuotisjuhlaa vietettiin monin tavoin vuonna 2013 mm. Ateneumin taidemuseossa järjestetyllä näyttelyllä.

2013

FT Sirkka-Liisa Ranta:"Naisten työt. Pitkiä päiviä, arkisia askareita"Sirkka-Liisa Rannan vuonna 2012 julkaistu teos kertoo perinteisistä maaseudun naisten töistä ja niiden muuttumisesta 100 vuoden aikana 1860-luvulta 1960-luvulle.

2012
FT Panu Rajala:"Juhani Ahon elämäntaide"Esitelmä perustui kirjailija Rajalan teokseen Naisten mies ja aatteiden: Juhani Ahon elämäntaide (WSOY 2011). Juhani Ahon syntymän 150-vuotisjuhlavuonna julkaistu teos valottaa kirjailijan elämän ja kirjallisen tuotannon lisäksi koko aikakauden kulttuuria ja poliittista elämää.

2011 
FL Erkki Fredrikson:"Suomalaisen pontikan tarina". Esitelmä pohjautui Keski-Suomen museon 
Intendentti Fredriksonin kokoamaan näyttelyyn Pontikka - näyttely kotipolttoisen viinan vaiheista. Näyttely oli esillä Keski-Suomen museossa vuonna 1984 ja samana vuonna ilmestyi museon julkaisema, Fredriksonin kirjoittama teos Suomalaisen pontikan tarina.

2010 
VtL Kaisa Kauranen: "Alexander Wallin ja Amanda Juhontytär- vuosisadan rakkaustarina Längelmäellä"Esitelmä pohjautui Suomalaisen kirjallisuuden seuran v. 2009 julkaisemaan,  tutkija Kaisa Kaurasen toimittamaan teokseenTyötä  ja rakkautta - kansanmiesten päiväkirjoja 1834–1937.

2009
Arkkitehti Netta Böök:"Puusta rakennettu Suomi". Valokuvaaja Juhani Seppovaara ja Netta Böök Otavan julkaisivat teoksen Kirkosta savusaunaan, puusta rakennettu Suomi, Otava 2008. 

2008 
FM Terhi Nallinmaa-Luoto:"Sudet ja karhut karjan kimpussa Längelmäellä 1800-luvulla". Terhi Nallinmaa-Luoto on syksyllä 2010 ilmestyneen Längelmäen historia III 1860-luvulta vuoteen 2006 -teoksen kirjoittaja.